Untitled logo
Těšovice (STS)
383 01 Prachatice
Sdružení projektantů
Telefon: +420 388 312 740
Fax: +420 388 312 042
jan.beranek@seznam.cz

Projektové práce

Provádíme a zajišťujeme dokumentace pro :
 • pozemní stavby – bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby
 • inženýrské a vodohospodářské stavby :
          - komunikace
          - kanalizace
          - vodovody
          - plynovody
          - malé vodní nádrže
          - kompletní základní technická vybavenost území
 • samostatné dokumentace vnitřních instalací (rozvod vody, vnitřní kanalizace, vytápění, rozvod plynu)
Podle potřeb konkrétní stavby provedeme průzkumy :
 • průzkumy staveniště včetně polohopisného a výškopisného zaměření
 • zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu staveb
 • průzkumy staveb
Pro jednotlivé druhy staveb zhotovujeme :
 • dokumentace novostaveb
 • dokumentace pro změny staveb před jejich dokončením
 • dokumentace změn dokončených staveb
Podle potřeb konkrétní stavby zhotovujeme :
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zjednodušené dokumentace staveb (pasporty)Vyrobil vj-web.com.
© 2006 Copyright

Určeno pro MSIE 5.0 a vyšší.
Doporučené rozlišení 1024x768